möhkəmlətmə

möhkəmlətmə
«Möhkəmlətmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • möhkəmlənmə — «Möhkəmlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmləşmə — «Möhkəmləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəm — sif. <ər.> 1. Davamlı, bərk. Möhkəm sədd. Möhkəm divar. Möhkəm ip. Möhkəm taxta. // Zərf mənasında. Bərk bərk, kip. İpləri möhkəm bağlamaq. 2. Sağlam, davamlı, dözümlü, qüvvətli. . . Qaraş möhkəm və sağlam idi. M. İ.. // Zərf mənasında.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmlətmək — f. 1. Möhkəm etmək, davamlı hala salmaq; bərkitmək. Düyünü möhkəmlətmək. Vinti burub möhkəmlətmək. – <Kamran:> Qırılan zəncirləri bir də möhkəmlətmək olmaz. H. N.. 2. Müdafiə qüvvəsini artırmaq; alınmaz, keçilməz, möhkəm hala gətirmək;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmcə — z. Möhkəm surətdə, möhkəm möhkəm, çox bərk. Möhkəmcə ilişdirmək. – Balaxanım yumruğunu düyünləyib irəliyə cumdu və düz Dadaşın burnunun qabağında möhkəmcə silkələdi. S. R.. // Sif. mənasında. Möhkəm, bərk, davamlı. Möhkəmcə bir ip …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmlənmək — f. 1. Möhkəm hala gəlmək, möhkəm olmaq, möhkəmləşmək. // Bərkimək, sərtləşmək. Sümüyü möhkəmlənmək. 2. məc. Cismən və ruhən sağlamlaşmaq, qüvvətlənmək, bərkimək, möhkəmləşmək. İdman nəticəsində bədən möhkəmlənir. 3. məc. Qüvvətlənmək, güclənmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmləşmək — f. Daha da möhkəm olmaq; möhkəmlənmək. Əmək intizamı möhkəmləşir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmat — ə. «möhkəm» c. 1) möhkəm şeylər; 2) heç bir mübahisə olmadan təfsir edilən Qur’an ayələri …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • möhkəmləndirilmə — «Möhkəmləndirilmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmləndirmə — «Möhkəmləndirmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”